Thursday, November 25, 2010

我的

在北京已经一年多了。我的感觉也变了, 但是自已还不会高兴。 高兴的话,就是不是故意的。有人说我每天都好像很高兴,好像没有问题但是我说,心里跟脸部一样。

心里很寂寞。心里不高兴。心里有问题。

没人不知道也没问题但是自己要好好生活。寂寞的话,自己有佛。自己要明白自己的生活,自己的心里。

今天,我说一说汉语,不知道有没有问题。但是我还要写,还要说,因为这儿是我的地方,我没有属于别人,我就是自己属于。

默默的等待。

2 comments:

mirachantek said...

haah pandai sangatlah aku ni nak baca tulisan cina ni kaann...

faizah said...

fuh, a lot of improvement..
i thot u change, still the same yea..
kesunyian itu akan hilang jika kita dekatkan diri dengan Allah.. =)

pray for ur good..insyaAllah